College Dantumadiel komt ondernemers tegemoet: betalingsverplichtingen opgeschort

Het college van de gemeente Dantumadiel heeft besloten betalingsverplichtingen voor ondernemers op te schorten tot 30 juni 2020.

Verantwoordelijk wethouder Rommy Kempenaar, zelf ook ondernemer, voelt zich zeer betrokken bij de ondernemers in zijn gemeente en heeft aangedrongen op versoepeling van betalingsregelingen. Ondernemers krijgen, wanneer zij daar een verzoek voor indienen, bijzonder uitstel van betaling van de aanslagen voor onroerendezaakbelastingen niet-woningen, de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Ook verleent de gemeente uitstel van betaling voor de huur van gemeentelijke gebouwen, zolang het Rijk maatregelen oplegt die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van de ondernemers. Leges voor evenementen die geannuleerd moeten worden in verband met de landelijke maatregelen, worden niet in rekening gebracht.

De tijdelijke maatregelen gelden voor een periode van 3 maanden en zijn alleen van toepassing voor belastingaanslagen die betrekking hebben op 2020. Dat betekent dat aanslagen over eerdere jaren wel moeten worden betaald, ook als deze nog moeten worden opgelegd.

Huurders van gemeentelijke gebouwen die in financiële problemen dreigen te komen door de coronamaatregelen van het Rijk, kunnen op verzoek uitstel van betaling van de huur krijgen.

Vanwege de maatregelen van het Rijk tegen het coronavirus kunnen evenementen met meer dan 100 bezoekers in ieder geval tot 6 april 2020 niet doorgaan. Wethouder Rommy Kempenaar: “We zien dat evenementen die na 6 april zouden plaatsvinden ook worden afgelast of verplaatst naar de tweede helft van dit kalenderjaar. We willen de leges die organisatoren van afgelaste evenementen al aan ons betaald hadden, terugbetalen. En wanneer het vanwege het verplaatsen van een evenement nodig is om een tweede vergunningsaanvraag in te dienen, brengen we geen leges in rekening.”

Kempenaar ziet dat het plotseling wegvallen van de omzet, als gevolgen van de coronacrisis, tot veel onzekerheid en zorgen bij ondernemers leidt: “We hopen hen op deze wijze zo goed mogelijk tegemoet te komen. Ik roep inwoners op om ook hun steentje bij te dragen. Bestel bijvoorbeeld eens een maaltijd bij één van de horeca ondernemers. Help elkaar!”

Kempenaar wijst ondernemers erop dat zij ook terecht kunnen bij Ynbusiness (www.ynbusiness.nl): deze organisatie heeft alle informatie over landelijke, provinciale en gemeentelijke regelingen op een rij gezet voor Friese ondernemers. Bij de regelingen is vermeld of deze relevant zijn voor MKB’ers met personeel en/of ZZP’ers. Daarnaast is er het Bureau Zelfstandigen Fryslân waar getroffen ondernemers terecht kunnen. Zo is er een speciale overbruggingsregeling in het leven geroepen. Meer informatie is te vinden op www.bureauzelfstandigenfryslan.nl