Noordelijk Belastingkantoor coulant bij betalingsproblemen ondernemers

SURHUISTERVEEN - Door het coronavirus zijn in Nederland vergaande maatregelen genomen. Deze maatregelen kunnen gevolgen hebben voor ondernemers. Het Noordelijk Belastingkantoor gaat daarom coulant om met de betalingen van ondernemers.

Het Noordelijk Belastingkantoor voert onder andere de belastingtaken uit voor de drie waterschappen in Noord Nederland. Het int de waterschapsbelastingen voor de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân. Met de waterschappen zijn al afspraken gemaakt over uitstel van betaling voor ondernemers. De waterschappen werken de komende tijd de coulancemogelijkheden verder uit.

Uitstel van betaling

Komen ondernemers in de betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunnen ondernemers uitstel van betaling aanvragen bij het Noordelijk Belastingkantoor: www.noordelijkbelastingkantoor.nl