Echtpaar Van der Meer-Bijlsma viert diamanten huwelijk met een wijntje en heel veel kaarten

SURHUISTERVEEN - Sieger en Grietje van der Meer vieren vandaag hun zestigste huwelijksdag. Visite mag in verband met het coronavirus niet bij hen thuis komen en ook het bezoek van de burgemeester is afgelast.

Maar het is wel feest vandaag. ,,Wy ha fan’e moarn al eefkes in wyntsje dronken tegearre en wy ha krekt hiel lekker iten. En wy ha in hiel soad kaarten krigen’’, vertelt Sieger van der Meer.

Politieopleiding

Hij is op 2 december 1935 geboren in Drogeham en zijn echtgenote Grietje zag het levenslicht op 13 september 1938 in Stroobos/Gerkesklooster. Na hun trouwen in maart 1960 gingen ze wonen in Niekerk, maar al een week later werd Van der Meer toegelaten tot de politieopleiding in Rotterdam. Toen hij deze opleiding na een jaar had afgerond, verhuisden ze samen naar Rotterdam, waar ze vijf jaar woonden.

Het stel verhuisde een aantal keer als gevolg van zijn werk. ,,Koest faak wol oanjaan wêrst’ hinne woest.’’ Ze woonden achtereenvolgens in Hoogezand, Drachten en Leidschendam. Uiteindelijk kwamen ze definitief terug naar het noorden, waar ze eerst in Buitenpost gingen wonen. ,,Dat wie yn dy strenge winter fan 1979. Achtkarspelen kaam doe boppe de 25.000 ynwenners en doe mochten se in eigen gemeenteplysje ha. Yn 1980 fûnen wy in keaphûs yn Surhústerfean. It lêste skoftsje oant myn pensjoen haw ik troch in reorganisaasje noch yn Drachten wurke.’’

Activiteitenbegeleidster

Grietje van der Meer zorgde voor het huishouden en de kinderen en werkte in Leidschendam bij een psychiatrisch ziekenhuis als activiteitenbegeleidster. Toen ze zich in Buitenpost vestigden ging ze opnieuw als activiteitenbegeleidster aan de slag, dit keer in een verzorgingstehuis in Groningen. Het echtpaar kreeg twee kinderen, een zoon en een dochter. Ook hebben ze inmiddels zes kleinkinderen gekregen.

Na hun pensionering hebben ze veel verre reizen gemaakt, naar onder andere Indonesië, Afrika, Canada, de Verenigde Staten en Rusland. Het echtpaar is nog in goede gezondheid en woont zelfstandig. ,,Wy rêde ússels noch bêst en ha noch fan gjinien help noadich. Wy ûnderhâlde ús eigen tún en rinne alle dagen sa’n fjouwer oant fiif kilometer.’’

Video-appe

,,Wy hienen foarrige wike de akkommodaasje foar it feest al ôfsein en alles útsteld en no sitte wy tegearre thús. Wy video-appe in protte mei de bern en de pake- en beppesizzers. Op ús leeftyd kinst gjin risiko nimme. Dat coronafirus hat ús wol allegear mei de beide fuotten op’e grûn setten. Wy moatte ús sels wer rêde en wy binne hiel bliid dat wy dat kinne'', zegt Sieger van der Meer. Ondanks alles is het toch wel een geslaagd jubilieum geworden, vult Grietje van der Meer aan. ,,Wy ha sa'n protte kaartsjes krigen! En al dy reaksje op de Facebookpagina fan de Feanster, geweldich. Sa is it dochs noch in feestlike dei.''