Diep nadenken over hart Dokkum én bloedsomloop

DOKKUM – “Als je een been breekt, dan merk je pas hoe fijn het is te kunnen lopen”. Beeldend geeft Johan Wijnsma als woordvoerder van de Wijkraad Binnenstad Dokkum weer hoe waardering voor het gewone tot uiting kan komen. Samen met Pieter Braaksma als voorzitter van de tweehonderd leden tellende Ondernemers Vereniging Dokkum (OVD) slaat hij nu al op de trom om u en de uwen in deze ongewone tijd te attenderen op het leven ná de coronacrisis.

Met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen nu vragen Braaksma en Wijnsma u eens na te denken over het verleden, het heden en de toekomst van het (eerder bruisende) hart van Dokkum. “De inhaal van Sinterklaas, de Admiraliteitsdagen en de Kerstfair, maar ook beachvolleybal, muzikale en culturele acties. Een keur aan activiteiten veraangenaamt het wonen in de binnenstad. Er is sfeer. Je komt hier niet voor de rust, maar voor de reuring”, vertelt Wijnsma over de periode voor de openbaring van het COVID19-virus. Braaksma roffelt even met de vingers op de tafel als teken van herkenning: “Wy sieten hjirre krekt lekker ‘in the flow’ mei allerhande aktiviteiten, mar dizze krisis hie gjinien foarsjen kinnen. No is it stil op de terrassen, stil oan de wetterkant en stil yn de winkelstrjitten”. Wijnsma: “Nu weten we wat we missen. Je mist iets pas echt als het er niet meer is”.

Nadenken

Hoe lang de crisis duurt weet niemand, maar wel groeit het besef bij iedereen dat de gevolgen groot zijn. “In miljoen ton ierpels yn eigen lân sil miskien no wol feefoer wurde”. Bij het noemen van voorbeelden van de hedendaagse ongewone tijd dwalen de gedachten af en toe af naar de gewone tijd. “Wy binne deroan wend dat de middenstân mei de gemeente bygelyks it ynheljen fan Sinteklaas regelt. De ûndernimmingen yn foaral de binnenstêd moatte oerein bliuwe om de leefberens yn de tiid nei de krises feilich te stellen. As wy dat net dogge, mei men ek dêroer wolris neitinke. Hoe bepalend soe it wêze wat wy no dogge?”.

Samen

Beiden wijzen bij herhaling op de gezamenlijke belangen van ondernemers, bewoners van de binnenstad en ook het winkelend publiek van buitenaf. “Meer dan ooit sta je nu stil bij een gezamenlijk doel”, zo stelt Wijnsma. “Door hier inkopen te doen, houden we de middenstand en daarbij verhoudingsgewijs vooral veel familiebedrijven overeind. Zij bepalen voor een groot deel de sfeer in de binnenstad met hun soms knusse winkels, maar ook met het opzetten van allerlei acties”. Omdat Dokkum veel te bieden heeft voor een grote regio is een reis naar Leeuwarden of Groningen volgens beiden niet of nauwelijks nodig en kunnen inkopen via internet tot het uiterste worden beperkt. “Het aanbod hier is overweldigend: van alle etenswaren en drinkwaren tot kleding, kunst en prullaria”.

Elke dag

“Safety first of sûnens foarop”. Dat zal nu en voor de nabije toekomst in beider optiek het centrale motto zijn. “Fansels binne ek wy bot skrokken fan de krisis. Guon ûndernimmers binne hûndert persint fan de omset kwyt, mar supermerken draaie goed. Alderhande fariaasjes komme foar”, zo weet de OVD-voorzitter uit ervaring. Elke dag neemt hij telefonisch contact op met minimaal een kwartet verenigingsleden om hen een hart onder de riem te steken en bij te blijven met het actuele nieuws.

Meedenken

Het nadenken over een leefbare toekomst voor de binnenstad van Dokkum blijft in de visie van Braaksma en Wijnsma boeiend. “Vroeger praatte je met deze en gene over de veiligheid op straat of over het parkeren, maar we worden nu hard geconfronteerd met collectieve belangen. Met z’n allen willen we iets overeind houden aan beleving en sfeer”. Inwoners van Dokkum of bewoners vanuit de omliggende regio die ideeën of suggesties hebben over verantwoorde sfeermomenten of presentaties van lokale producten met eventueel nieuwe technologieën kunnen mailen met Johan Wijnsma via: jgwijnsma@gmail.com (06 539 47 252) of Pieter Braaksma via: plbraaksma@hotmail.com (06 220 30 229)