Digitale informatie over fietsverbinding Súd Ie

DOKKUM Vanaf 2022 kunnen motorboten over de Súd Ie, van Dokkum naar het Lauwersmeer, varen. Naast varen, zetten we ook in om vanaf de wal van het gebied te genieten. Een belangrijk onderdeel daarvan is een fietsverbinding van Oostmahorn, via de Súd Ie, naar Dokkum. Ingenieursbureau Arcadis heeft daarvoor verschillende routes onderzocht en vertaald in een voorkeursroute. De resultaten van dit onderzoek worden, vanwege corona, dinsdagavond 14 april digitaal gepresenteerd. Dit gebeurt via een live uitzending. De avond start om 19.45 uur.

Wie mee wil doen kan dit laten weten door een e-mail te sturen naar r.degroot@noardeast-fryslan.nl.

Wat vindt u van het voorstel?

De digitale informatieavond is bedoeld om te inventariseren wat u als inwoner of ondernemer van de voorgestelde fietsroute vindt. U kunt uw reactie op het voorkeurstracé en het uitgevoerde onderzoek van Arcadis voor 20 april mailen naar het college van Burgemeester en Wethouders. Dit kan via de programmasecretaris van het programmabureau via r.degroot@noardeast-fryslan.nl. Nadat het college van Burgemeester en Wethouders het voorstel heeft behandeld, ontvangt u de reactienota. In juni neemt de gemeenteraad een besluit.

Betere vaarverbinding

Gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân werken samen om Dokkum en de Súd Ie in recreatief opzicht verder te ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verbeteren van de vaarverbinding tussen Dokkum en Oostmahorn. Dit gebeurt door de vaarroute weer bevaarbaar te maken voor kleine motorboten met een hoogte van maximaal 2,40 meter. De Nije Feart, gelegen tussen Ezumazijl en Oostmahorn, maakt deel uit van deze vaarverbinding. De werkzaamheden worden mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds.