Eerste eikenprocessierupsen zijn uit het ei

SURHUISTERVEEN - Op 6 april zijn de eerste eikenprocessierupsen uit hun eitjes gekomen. Zo meldt de natuurwebsite www.naturetoday.com.

De rupsjes hebben al wel haren, maar nog niet de brandharen die overlast kunnen veroorzaken. Deze krijgen ze naar verwachting pas rond half mei. Dat is ook het moment waarop de eikenprocessierupsen nesten gaan vormen en voor het publiek zichtbaar worden.

Eikenblaadjes

De rupsen moeten nog even wachten op jonge eikenblaadjes, omdat de eiken nog niet zijn uitgelopen. Volgens de verwachting van de Natuurkalender van Wageningen University zal rond 21 april de helft van de eiken in Nederland de eerste bladeren ontplooid hebben. De rupsjes kunnen lange tijd zonder voedsel overleven, maar hoe sneller het blad beschikbaar is, des te gunstiger het voor ze is.

Ondanks het grote aantal rupsen in het afgelopen jaar worden er op basis van vlindervangsten minder rupsen verwacht dan vorig jaar. Het aantal gevangen vlinders is in de provincie Fryslân bijvoorbeeld gedaald met 48%. Landelijk is er in 2019 een daling te zien van 45% ten opzichte van 2018.

De aantallen zijn echter nog steeds substantieel. Op hoeveel overlast we kunnen rekenen is nu nog moeilijk te zeggen. Dit hangt af van de ontwikkeling van de rupsen en de maatregelen die gemeenten en provincie treffen om rupsen te bestrijden en nesten te verwijderen.

Kennisplatform

Vanwege de grote overlast in 2019 is op initiatief van het Ministerie van LNV het Kennisplatform Processierups in het leven geroepen om de overlast van de eikenprocessierups beter beheersbaar te houden. Op www.processierups.nu staat veel informatie over eikenprocessierupsen en antwoorden op veel gestelde vragen. Ook voor tuineigenaren, recreatiebedrijven en onderwijsinstellingen.

Wie vragen heeft over de eikenprocessierups of melding wil maken van nesten of rupsen in de buurt kan het beste contact opnemen met de gemeente. Elke gemeente heeft een coördinatiepunt waar meldingen en klachten worden geregistreerd en zo nodig worden opgelost.