Wethouder Max de Haan opent tentoonstelling ‘Frijdom wie de heechste wet…’ in de Spitkeet

HARKEMA - Wethouder Max de Haan heeft woensdag onder toeziend oog van het bestuur en de tentoonstellingscommissie de nieuwe expositie in de Mallemoune bij De Spitkeet geopend.

Werd andere jaren de tentoonstelling altijd aan het begin van het seizoen, onder het toeziend oog van alle vrijwilligers geopend, dat was dit jaar door de corona niet mogelijk. Nu het museum vanaf 1 juni weer open mag, is de tentoonstelling alsnog op 20 mei officieel geopend. Het thema van de tentoonstelling sluit aan bij de herdenking van 75 jaar bevrijding.

Vanaf 2 juni zal een kleine expositie te zien zijn met centraal de actualiteit van 75 jaar bevrijding van Nederland. Getoond zullen worden voorwerpen uit de oorlog 1940-1945 en de jaren vlak na de bevrijding. Meestal zijn deze geschonken door bezoekers van het museum. Het accent binnen de tentoonstelling ligt op de naaste omgeving van Harkema. Door de medewerking van Stichting Oud-Achtkarspelen wordt ook informatie uit de naburige dorpen erbij betrokken om zo een iets breder beeld te schetsen van dit deel van Achtkarspelen.

Ook vandaag de dag merken we nog altijd dat vrijheid geen gegeven is dat ons zomaar in de schoot wordt geworpen. De expositie maakt ook de jeugd duidelijk dat ook in Achtkarspelen velen hun leven hebben gegeven voor de vrijheid die we nu kennen. Dit met als motto: ‘En twang fan wa ek, stie it tsjin!’

De expositie krijgt zoals gewoonlijk een plekje in De Malmoune en zal te bezichtigen zijn tot 1 november 2020, het einde van het museumseizoen.