Vattenfall wil zonnepark in Bûtenfjild

Energiebedrijf Vattenfall (voorheen Nuon) wil een zonnepark aanleggen bij natuurgebied het Bûtenfjild, even ten noorden van Feanwâlden.

Vattenfall heeft daarover contact gezocht met de gemeente Dantumadiel. Het bedrijf heeft een stuk grond van zo’n tachtig hectare op het oog dat nu in bezit is van verzekeraar ASR. De grond is in het verleden als vuilstort gebruikt en volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan is enkel gebruik als grasland toegestaat.

Desgevraagd laat Vattenfall weten: ,,We hebben inderdaad contact met de gemeente, maar dat verkeert in zo’n vroeg stadium dat er nog helemaal niets over te melden valt. We hebben het helemaal nog niet over vierkante meters of vermogen. Eerste maar eens kijken of er interesse is. Niet alleen bij de gemeente trouwens, maar ook bij de bevolking. Uiteraard zijn we altijd op zoek naar goede locaties voor zonneparken. Draagvlak bij de lokale bevolking is daarbij voor ons belangrijk. Vandaar dat we die ook altijd in het proces betrekken.’’

Dantumadiel werkt ondertussen aan het opzetten van ‘klankbordgroepen’, waarin omwonenden en dorpsbelangen zitting kunnen nemen.

Over de beoogde omvang en het vermogen van het gedroomde zonnepark worden door Vattenfall en Dantumadiel nog geen mededelingen gedaan. Volgens Dantumadiel is er nog geen tijdspad voor de aanleg bepaald. Het initiatief zal in elk geval aan het nieuwe zonneparkenbeleid van de gemeente moeten worden getoetst. Dat wordt na de zomer vastgesteld.