Aanjager voor Jobinder ‘eerst maar even niet’

BUITENPOST - Als het aan de gemeenteraad van Achtkarspelen ligt, komt er vooreerst geen aanjager voor vervoerder Jobinder. ,,Het is momenteel financieel niet verantwoord om een aanjager aan te stellen”, aldus de raad.

In de gewijzigde begroting van 2020 van Jobinder is een bedrag van 48.000 euro opgenomen voor een aanjager. Deze moet uitvoering geven aan het actieplan dat is opgesteld voor het vervoerssysteem in Noordoost-Friesland. Jobinder neemt, sinds begin 2018, het leerlingen- en WMO-vervoer in die regio voor haar rekening.

Onzekere tijden

De raadsfractie van de FNP in Achtkarspelen kwam met een amendement om de aanjager, die op jaarbasis 96.000 euro kost, voorlopig maar even niet aan het werk te zetten. ,,We weten niet hoe het komt met het vervoer”, wees Maaike Dotinga-van der Veen van de Frysk Nasjonalen op de onzekere tijden door het coronavirus. Het amendement van de FNP werd unaniem aangenomen.

Wethouder Margreet Jonker zei de gereserveerdheid van de raad omtrent het aanstellen van de aanjager te begrijpen. Ze wees erop dat Jobinder een gemeenschappelijke regeling is. ,,Mogelijk gaan andere partijen wel door met de aanjager.”

Leerpunt

Douwe van Oosten (ChristenUnie) wilde weten wat de invloed van de coronacrisis op Jobinder is. ,,Die effecten weten wij op dit moment nog niet”, antwoordde Jonker. Frans Hoekstra (GBA) en Harrie Graansma (PVV) gingen in op te lage kilometerprijzen en slordigheden in de administratie bij de vervoerder. ,,Dat had beter gekund”, erkende de wethouder. ,,Het is een leerpunt en het wordt nu beter bijgehouden.”