Vertrekregeling ambtenarenbaas zet kwaad bloed

BUITENPOST - Hij was toe aan een nieuwe uitdaging. Dat bericht bracht Achtkarspelen begin maart in de wereld over de vertrekkende gemeentesecretaris Erik van der Laan. De realiteit was anders: door ‘een onwerkbare situatie’ moest Van der Laan noodgedwongen het veld ruimen.

De ambtenarenbaas kreeg een bedrag van 65.000 euro mee. Daarnaast kan hij een beroep doen op ww-rechten die Achtkarspelen in het slechtste scenario nog eens 383.000 euro kosten. Deze post lijkt de gemeente te worden bespaard doordat Van der Laan per september een nieuwe baan heeft.

Privésfeer

Een ‘verandering in de privésfeer’ was er de oorzaak van dat Van der Laan niet meer te handhaven was op z’n belangrijke positie, vertelde burgemeester Oebele Brouwer donderdagavond tijdens de raadsvergadering. ,,Het was onverenigbaar”, aldus Brouwer, die zich vanwege het persoonlijke aspect zeer op de vlakte hield.

Feit was dat de wijziging in de privésituatie van de gemeentesecretaris het aanknopen van een nieuwe relatie op de werkvloer betrof. ,,De onwerkbare situatie betekende dat wij in gesprek zijn gegaan hoe te komen tot een vertrekregeling. Daar waren ook deskundigen bij betrokken”, blikte Brouwer terug op de gang van zaken.

Niet vrijwillig

Het afscheid van Van der Laan werd in de raadsvergadering aangekaart door de FNP-fractie. Uit een begrotingswijziging rond personeelskosten in de ambtelijke organisatie kon worden geconcludeerd dat de gemeentesecretaris niet vrijwillig was vertrokken, stelde woordvoerder IJde van Kammen. Hij plaatste grote vraagtekens bij de financiële afwikkeling. ,,As in normale boarger ûntslach kriget by de baas, is der gjin rjocht op in fergoeding.”

Waar Van Kammen relatief kalm z’n onvrede uitte, trok z’n partijgenoot Tjibbe Brinkman behoorlijk feller van leer. Zijn bewoordingen lieten weinig aan duidelijk te wensen over. Brinkman repte van ,,in skynhillich ferhaaltsje oer in nije útdaging. Sa’t ik heard ha, hie er de útdaging hjir binnen al fûn.’’

Laakbaar gedrag

Dat de gemeente moet bloeden voor iemand die niet te handhaven is door eigen ‘laakbaar gedrag’, wilde er bij Brinkman niet in. ,,It bloed siedt my dat dit samar kin. Dan moatte wy útlizze oan de gewoane man dat dit der by heart - by de ‘Wet normering topinkomens (WNT)’ - en ek akseptearre wurdt.” De FNP’er refereerde aan gevallen waarbij een regeling niet tot de mogelijkheden behoorde. ,,Moreel is it net just wat hjir bard is.”

Bij de komende bezuinigingen is het volgens Brinkman ook niet ‘met droge ogen’ uit te leggen hoe het vertrek van de gemeentesecretaris in financieel opzicht is afgehandeld. PvdA’er Sjon Stellinga ging eveneens in op de moeilijke tijden die aanstaande zijn. ,,Voor onze inwoners staan banen op het spel en dan zien ze dit soort bedragen. De redenering van de WNT landt niet aan de rand van het voetbalveld.”

Witte-boordenregeling

Harrie Graansma van de PVV-fractie sprak van een witte-boordenregeling. ,,Het is volstrekt immoreel wat hier gebeurt. Het is een eigen keuze geweest, eigen gedrag.” Wanneer je iets hebt gedaan en vervolgens niet te handhaven bent, dien je zelf de consequenties te trekken, stelde Graansma. Ook deed de PVV’er een oproep aan het college van b. en w. om bij dit soort gevoelige items de raad eerder te betrekken en de politiek te polsen hoe hiermee om te gaan.

De poging van de FNP om via een amendement de ontslagvergoeding ongedaan te maken, kreeg steun van de oppositiepartijen PvdA, PVV, GroenLinks en VVD. Dat betekende dat het voorstel met negen tegen elf stemmen werd verworpen.

Van de coalitiepartijen CDA, GemeenteBelangen Achtkarspelen en ChristenUnie ging alleen fractievoorzitter Toos van der Vaart kort op de materie in. Zij wees op de landelijke regeling en ,,dat wij daar allemaal op tegen zijn, tenminste daar ga ik vanuit. Dit is alleen via landelijke wetgeving aan te pakken.”

Zie ook: Relatie kostte gemeentesecretaris de kop