De 5000 - ste bezoeker in open Grote – of Sint Martinuskerk

Dokkum - Zondagmiddag 2 augustus, 14.00 uur. De Grote – of Sint Martinuskerk staat uitnodigend open voor bezoekers. Orgelklanken geven een extra stimulans om naar binnen te gaan. Toeristen komen de historische kerk graag bekijken en het orgelspel beluisteren. Maar ook mensen uit Dokkum en omgeving genieten graag van wat de oude kerk biedt. En dat zullen die middag een tweehonderd en vijftig zijn.

De vrijwilligers van Open Kerk verwachten halverwege de middag de 5000 - ste bezoeker. En dat blijkt een jong gezin te zijn. Albert en Baukje Jellema uit Ferwert zijn naar Dokkum gekomen. Om daar met hun vier kinderen, Hielke 7 jaar, Wytse 6 jaar, Douwe 3 jaar en baby Amarins een wandeling te maken. Daarin nemen ze ook de Grote Kerk mee.

Albert is geïnteresseerd in de historische bijzonderheden. Met name de oude grafzerken trekken zijn aandacht. De drie jongens kijken verwonderd rond in de grote ruimte met het hoge gewelf. Met moeder Baukje bekijken ze de plaatjes aan de wanden. De brandende kaarsen in één van de nissen heeft hun speciale interesse. De kleine Amarins laat zich in haar wandelwagen geduldig rondrijden. Zo gaat het gezin de veilige route, die zorgvuldig is uitgezet. En dan blijkt dat ze met hun zessen de bezoekersteller op 5000 te hebben gebracht.

Vrijwilliger Riemer Zijlstra komt met een feestelijke traktatie van Fryske- en andere lekkernijen. Het hele gezin kan er van genieten. De zevenjarige Hielke is graag bereid om het presentje in ontvangst te nemen.