De Lofstem zet trouwe leden in de bloemetjes

Noardburgum Het Chr. Gemengd koor De Lofstem uit Feanwâlden hield vorige week haar eerste repetitieavond in de tuin bij Gosse en Gryt Ytsma aan de Zevenhuisterweg in Noardburgum. Het was geen gewone repetitieavond, de leden zaten op anderhalve meter afstand van elkaar aan de koffie en er is deze avond geen noot gezonden.

Het bestuur heeft namelijk in verband met de coronamaatregelen besloten om de repetities op te schorten tot januari volgend jaar. Dit besluit is met pijn in het hart genomen maar begrijpelijk gezien de leeftijd van de meeste koorleden en om het risico van besmetting zoveel mogelijk te beperken.

Ook de ledenvergadering die gepland stond voor maart is vanwege de coronacrisis niet doorgegaan en daarmee verviel ook de huldiging van de trouwe leden die 40 of 50 jaar bij het koor hebben gezongen.

Maar maandagavond was nagenoeg het voltallige koor aanwezig en dat gaf het bestuur de gelegenheid om toch deze leden te huldigen. En dus werd Gellie Hoekstra-Van der Veen in de bloemetjes gezet omdat ze 50 jaar lid is van het koor. Ook waren er bloemen voor Rennie Kamminga-Zwaagstra en Aukje Miedema- Buma omdat zij inmiddels 40 jaar lid zijn van het koor. Gré Meidertsma-Duursma en Auke de Boer en Sjouke Procee vierden hun 30-jarig lidmaatschap van het koor. Verder werd deze avond stilgestaan bij een aantal huwelijksjubilea.