Compassie bij Doopsgezinde kerk Buitenpost

BUITENPOST ‘Mededogen is het mooiste en kostbaarste wat er is. Komen we over mededogen te spreken, dan lijkt het me bemoedigend op te merken dat de menselijke aard in de grond zacht en mededogend is.’

De Dalai Lama sprak deze woorden ver voor de coronatijd. Ze lijken echter actueler dan ooit. In de afgelopen maanden hebben we ervaren, dat mensen hun eigenbelang opzij kunnen schuiven om gezamenlijk te streven naar een gezonde en veilige omgeving voor iedereen.

Karen Armstrong gaat ervan uit dat iedereen een compassievol bestaan kan leiden. Het is echter nodig dat we het vermogen hiertoe in onszelf en in onze samenleving ontwikkelen. Daartoe lanceerde zij haar ‘Handvest van compassie’.

Karen Armstrong

In drie bijeenkomsten in Buitenpost wordt gesproken over een leven vanuit compassie. Wat betekent dat voor onszelf en voor onze directe omgeving? Waar raakt het aan onze eigen (religieuze) overtuigingen en achtergrond? Leidraad voor de bijeenkomsten is het boek ‘Compassie’ van Karen Armstrong, waarin zij in een aantal stappen uiteenzet hoe we het goede leven voor een ieder kunnen bereiken. Ook andere denkers en doeners komen aan bod. Belangrijke elementen van de gesprekken zijn het uitwisselen van ervaringen en het luisteren naar elkaar.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor het onderwerp. Ze vinden plaats op vrijdagmorgen 9 oktober, 6 november en 27 november van 10.00 uur tot 11.30 uur in de Doopsgezinde kerk aan de Julianalaan 12A in Buitenpost. Deelname is gratis. In verband met de coronamaatregelen is aanmelden van tevoren nodig. Dat kan bij Jolanda Valk, e-mail jolandavalk7@gmail.com, telefoon 06 10687346.