Werkzaamheden centrum Surhuisterveen van start

SURHUISTERVEEN Maandag 28 september wordt het startsein gegeven voor de herinrichting van het centrum van Surhuisterveen. Het winkelhart gaat op de schop zodat het weer voor langere tijd vooruit kan.

Het startsein vindt plaats in een select gezelschap i.v.m. corona. Bij de starthandeling zijn aanwezig: aannemer Witteveen en de werkgroep bestaande uit H&I, Plaatselijk Belang en de gemeente.

Er komt nieuwe bestrating en het straatbeeld van het Torenplein tot aan de kruising van De Dellen met de Nije Jirden wordt eenduidig. Over het volledige gedeelte wordt eenrichtingsverkeer ingesteld en er komt een blauwe zone. Hierdoor komt er meer doorstroming en dus meer parkeergelegenheid voor winkelend publiek.

Parkeerplekken

In de winkelstraat komen parkeerplekken te vervallen. Deze worden aan de randen van het centrum gecompenseerd. Door het aanbrengen van bebording wordt de parkeerroute naar deze parkeerterreinen verbeterd. Om de sfeer te verbeteren wordt meer beplanting aangebracht en het verblijfsgebied geoptimaliseerd.

Aannemer Witteveen voert de werkzaamheden gefaseerd uit om zo de bereikbaarheid van de ondernemers te waarborgen. De eerste fase is vanaf de Gedempte Vaart richting de Groningerstraat. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het najaar 2021 klaar.

Het centrumplan is opgesteld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van ondernemersvereniging H&I Surhuisterveen, Plaatselijk Belang Surhuisterveen en de gemeente Achtkarspelen.