Herinrichting Ooster- en Westerdiepswal Kollum genomineerd voor Vredeman de Vries LC-publieksprijs

Kollum - Het project herinrichting Ooster- en Westerdiepswal Kollum is genomineerd voor de Vredeman de Vries LC-publieksprijs.

De Vredeman de Vriesprijs voor architectuur wordt door het provinciebestuur van Fryslân toegekend op basis van het advies van een vakjury. Vier projecten zijn hiervoor genomineerd; een restauratie en nieuwbouwwoning in Oudemirdum, RUG Campus Fryslân, Energie Kenniscentrum Leeuwarden en het stationsgebied Leeuwarden.

Net als voorgaande jaren kan ook dit jaar het publiek online een stem uitbrengen voor de LC-publieksprijs. Dit keer zijn er 15 bouwwerken genomineerd waaronder dus de herinrichting Ooster- en Westerdiepswal in opdracht van de Gemeente Kollumerland c.a.. FARSK Architecten & Infra B.V. uit Leeuwarden voerde de herinrichting uit.

Op vrijdag 9 oktober vindt de uitreiking van zowel de architectuurprijs als de LC-publieksprijs plaats.

Herinrichting

De noodzakelijke vervanging van houten walbeschoeiing vormde de aanleiding tot een grote renovatie en herinrichting, waarbij de kans werd aangegrepen om de vaarbereikbaarheid van het oude centrum van Kollum flink te verbeteren en historische kwaliteiten te herstellen.

De Sylsterryd is verbreed naar zijn historische tracé. De nieuwe kademuren zijn voorzien van metselwerk en een natuurstenen afdekker, die de vloeiende lijnen van de Sylsterryd accentueert. Het wegprofiel van de Diepswallen is versmald. In de behoefte aan groen wordt voorzien door de mogelijkheid tot aanplant van leilindes in de private grondstrook voor de woningen.

De Piip, de brug waarmee de Voorstraat (Hesseweg) de Sylsterryd (verbinding met de zee) kruist, in de onmiddellijke nabijheid van het oude rechtshuis, vormde vroeger een belangrijke ontmoetingsplek. Nu wordt de brug weer duidelijk ervaren, waarmee de historische betekenis van de plek wordt benadrukt.

De foto’s van de 15 nominaties zijn tot en met zondag 4 oktober te bezichtigen in een special expositie in de centrale hal van het Fries Museum in Leeuwarden.

Stemmen kan online tot 4 oktober via de website van de Leeuwarder Courant: https://ndcmediagroep.qualifioapp.com/quiz/827726_915/Vredeman-de-Vries-publieksprijs-2020.html