De natuur beschermen met actie ‘Skjin Wetter’

Zaterdag 26 september is op initiatief van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) meegewerkt aan de actie ‘Skjin Wetter’ van de Friese Milieu Federatie.

Verschillende leden van de partij Sociaal in Noardeast-Fryslân (S!N) namen de prikstokken ter hand. Een deel van de Waddennatuur is op deze manier ontdaan van zwerfafval, zodat dieren en de natuur weer ongehinderd kunnen leven in dit kwetsbare natuurgebied.