Geslaagde Himmeldei in Westergeest

WESTERGEEST - Zaterdag 17 oktober werd in Westergeest weer de jaarlijkse ‘Himmeldei’ georganiseerd door Plaatselijk Belang. Voor het eerst was dit een Buurten-Himmeldei, waarbij het de bedoeling was dat van elke straat een aantal mensen hun eigen buurt gingen schoonmaken.

Er was een mooie opkomst van maar liefst 30 personen waaronder veel jeugd. In verband met de nieuwe coronamaatregelen werden er kleine groepjes geformeerd van maximaal 4 personen. De meeste buurten waren vertegenwoordigd en een ronde door het dorp was dus ook zomaar gemaakt.

De grijpers en de hesjes werden door de gemeente Noardeast-Fryslân ter beschikking gesteld. Ook kregen alle vrijwilligers een klein presentje voor de gedane werkzaamheden.

Dezelfde middag werden er nog enkele door corona uitgestelde werkzaamheden uitgevoerd in het kader van NL-doet. De goals bij MFC De Tredder werden voorzien van nieuwe netten en het hekwerk bij de Dobbe werd weer netjes recht gezet.

Al met al een zeer geslaagde middag waarbij in Westergeest vele handen licht werk maakten.