Een kaarsjes aansteken voor een dierbare in de Maartenskerk in Kollum

Kollum - Een kaarsje aansteken voor een overleden dierbare is voor steeds meer mensen een waardevol gebruik. Zaterdag kon men dit doen in de Maartenskerk in Kollum.

Op de laatste zondag van het jaar van de kerk gedenkt men mensen die overleden zijn. Allereerst uit eigen gemeente en in de kring van familie en vrienden en dorpsgenoten.

De kaarsjes brandden zondagochtend opnieuw tijdens de eredienst waarin werd stilgestaan bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar in de Oosterkerk.