Oude Dijk bij Buitenpost veiliger

Oude Dijk bij Buitenpost veiliger

Buitenpost de Oude Dijk tussen Buitenpost en Kootstertille krijgt een extra plateau in weg. Het plateau komt in de bocht bij huisnummer 2 omdat er klachten waren van fietsers, voetgangers en aanwonenden over een onveilige situatie. De werkzaamheden zijn onlangs begonnen en duren ongeveer twee weken.

In de gevaarlijke bocht wordt vaak te hard gereden door auto’s en het zicht wordt nog eens extra belemmerd door een haag. Het lopende en fietsende verkeer klaagde over het onveilige deel van de Oude Dijk en dit was reden voor de gemeente Achtkarspelen om de situatie nog voor het einde van het jaar aan te pakken.

Plateau

Verkeerskundige Erik de Boer van de gemeente Achtkarspelen legt uit dat er een plateau in de weg komt. De drempel wordt in dezelfde stijl aangelegd als de overige plateaus in de Oude Dijk, zodat er een ‘éénduidig straatbeeld’ ontstaat, aldus De Boer. De Oude Dijk kreeg het afgelopen jaar al meerdere plateaus om de snelheid te verlagen en om verkeersveiligheid van de straat te verhogen.

De kleur steen van het plateau is anders dan de rijbaan en ook komt er een voetgangersstrook . Zo komt er een duidelijke afscheiding tussen de rijbaan en de strook voor mensen die lopend over de Oude Dijk komen. Aan het eind van het jaar wordt er een enquête gehouden onder de bewoners van de Oude Dijk en weggebruikers om te kijken of de herinrichting van de Oude Dijk tot en met de kruising Nonnepaed-De Miedwei het beoogde effect heeft gehad.