Kerst met De Kast in De Colle met primeur

KOLLUM – Op een karaktervolle manier zal De Colle als centrum vol gezelligheid haar programma dit jaar afsluiten met een bijzondere serie concerten. Op donderdag 24 december zal niemand minder dan De Kast de kerstdagen hier inluiden met welluidende ballades. Voor de allereerste keer zal zangeres Lotte Broersma (‘Leaf, Leaver, Leafst’), dochter van bassist Sytse Broersma, aan een kerstprogramma van De Kast meewerken.

“Yn leafde en respekt mei elkoar de kryst fiere”. Voor zanger Syb van der Ploeg staat dit uitgangspunt als een paal boven water in het voor velen door corona merkwaardige en soms turbulente jaar. “Dit jier is in spesiaal en emosjoneel jier foar elkenien. Wy ha yn ús libben noch noait sa’n apart jier mei syn allen meimakke”. Voor Syb van der Ploeg betekende dit dat hij, deels als zanger bij De Kast, een streep kon halen door 110 voorstellingen in zijn agenda. “Tagelyk hat dizze tiid ek in soad brocht”, zo heeft de 54-jarige zanger ruim ervaren. “Myn bioritme haw ik werris field”.

Fleane

In de voorbije dertig jaren is de bekendheid van De Kast en dus ook van hem almaar gestegen, maar roem heeft ook een keerzijde. “Jo binne in protte ûnderweis. Dit jier hat lokkich ek goeie saken nei foaren brocht. Ik koe no mear tiid oan myn gesin spendearje, thús in soad muzyk en ek nije muzyk meitsje en kaam eins oan in wat djippe fraach ta: wol ik wol sa trochgean ?” Het antwoord ligt niet in de toekomst verborgen, maar heeft zich voor hem naar eigen zeggen geleidelijk al ontvouwd. “Ik wol net mear sa fleane en drave”. Voordeel van het oude schoolgebouw dat hij in Kûbaerd samen met zijn echtgenote aankocht, is dat daar alle ruimte is voor een eigen theater. De voorstelling daar op 27 december, met één nummer per jubileumjaar voor De Kast, is al uitverkocht: dertig nummers voor dertig jaar in het magische jaar twintig-twintig. Voor Syb van der Ploeg staat daarmee gelijk een van de grootste veranderingen in zijn leven op het netvlies: “Froeger moast ik nei de minsken ta. No komme de minsken by my”.

Ballades

Bijzonderheid bij de concerten in Kollum, op initiatief van de pachter van de Colle en mogelijk gemaakt door de Programmaraad, zullen het vooral de ballades zijn die zich ook voor een kerstsfeer lenen. Nummers als ‘In nije dei’, ‘Ik ha dy leaf’ en ‘Hart van mijn gevoel’ zullen dan ook niet ontbreken naast vertaalde nummers van The Eagles. Voor toetsenist Kees Bode houdt het optreden in De Colle als enige een thuiswedstrijd in. “Hy kin dêr krûpendewei wol komme”, vertelt Syb van der Ploeg met gevoel voor humor van de Friese wouden. “Mar, gjin noed. Wy sille dêr stean”.

De kaartverkoop start a.s. donderdag 3 december 's middags om 12.00 uur. Voor verdere info over tijden, tarieven en voorwaarden, zie: www.decolle.nl