Beiaardier Auke de Boer, The Stones, Mick Jagger en het carillon

Hoewel organist en beiaardier Auke de Boer (1954) aan het Conservatorium een klassieke opleiding heeft gehad, met veel Schütz, Bach en Mendelssohn op het programma, is hij uiteraard bekend met de popgroepen uit zijn jeugd, waaronder The Stones. Eén ding is zeker: The Stones kenden hem tot voor kort niet.

Door Rennie Veenstra

DOKKUM - Daarin is nu verandering gekomen, want niemand minder dan Mick Jagger kreeg een YouTube-filmpje van hem onder ogen dat hij onmiddellijk deelde. En wat voor een film. Daarin vertolkt Auke de Boer als beiaardier nummers van The Stones, zoals Lady Jane, Ruby Tuesday, Angie, It’s a rainbow en Painted Black.

Martinitoren in Groningen

De Boer, die als vaste beiaardier van de Academietoren van de Rijksuniversiteit en de Martinitoren in Groningen met zijn spel altijd zo veel mogelijk wil aansluiten bij de actualiteit, kreeg onlangs van de directeur van het Groninger Museum het verzoek om met torenmuziek aandacht te vragen voor de momenteel lopende tentoonstelling The Rolling Stones-Unzipped in zijn gebouw.

David Bowie

,,Ik sei fuortendaliks ‘ja’ tsjin Andreas Blüm, want it idee spoeke ek al yn myn eigen holle om’’, aldus de bevlogen beiaardier. ,,Earder haw ik ris foar in David Bowie-útstalling muzyk arrangearre foar kariljon, mar doe gie immen oars der mei myn idee en de eare fan troch en dus wie ik bliid mei dizze nije kâns.”

Tentoonstelling

De musicus, die zich als ‘speler voor het volk op straat’ jarenlang in allerlei muziekgenres verdiepte en inmiddels tal van stukken voor de beiaard arrangeerde, maakte met veel plezier zijn Stones-bewerkingen, die hij na Mick Jaggers virtuele opening van de tentoonstelling ’s middags in Groningen en ’s avonds in Dokkum speelde.

Terwijl Auke in Dokkum op de toren van het stadhuis - het Dokkumer stadhuis beschikt over één der fraaiste carillons van Nederland - zijn uitvoering ten beste gaf, had de film, die Blüm ’s middags had gemaakt, Mick Jagger al bereikt. Zijn wereldwijde verspreiding had tot gevolg dat de positieve reacties richting Auke de Boer ‘om de oren vlogen’.

Bekendheid

,,Bekend wêze yn Dokkum of Grins is wol wat oars as yn de hiele wrâld”, grapt de man, die in het verleden ook wel live-concerten gaf in bijvoorbeeld Amerika en Japan. In Groningen en Dokkum geeft hij jaarlijks verschillende soorten concerten: marktconcerten, concerten bij bijzondere gebeurtenissen en zomeravondconcerten, waaronder een verzoekprogramma. Tijdens de marktconcerten speelt hij muziek voor elk wat wils en tijdens de zomeravondconcerten muziek rond een bepaald thema.

Er is veel bestaande muziek voor beiaard, bijvoorbeeld van componisten als Albert de Klerk, Peter Schat en Wim Franken, maar wat niet specifiek voor het instrument is geschreven, moet worden aangepast. Zo kan het gebeuren, dat Rachmaninovs Prelude in cis in een totaal andere toonsoort moet worden uitgevoerd.

Concerten

In Dokkum combineert Auke de Boer zijn baan als beiaardier met die van organist van de Grote Kerk. Voor die kerk organiseert hij al jarenlang de traditionele zomeravondconcerten, waaraan organisten meewerken die voorafgaande aan het orgelconcert eerst het Dokkumer carillon bespelen. Het is een uniek concept in Nederland, dat ertoe leidt, dat de kerk en de stad de gezamenlijke kosten delen en bekende musici graag naar Dokkum komen.

De Boer staat in de concertserie zelf altijd één of twee keer geprogrammeerd en bespeelt het kerkorgel verder tijdens de erediensten. Erediensten verzorgt hij ook in Stiens en in zijn woonplaats Kollumerzwaag.

Beroemde artiesten

In zijn werk komt Auke de Boer vaak bijzondere mensen tegen. Zo kwamen Lou Reed en Masaaki Suzuki hem bijvoorbeeld op de Martinitoren een bezoekje brengen en begeleidde hij op het carillon diverse instrumentalisten van naam.

,,En wêr’t ik ek tankber foar bin, dat binne de premjêres dy’t bepaalde komponisten spesjaal foar my skriuwe”, zegt de door Mick Jagger gepromote musicus. Dankzij diens aandacht kreeg De Boer meteen een uitnodiging om in Vilnius (Litouwen) op te treden. Wie weet, wat er allemaal verder nog zal volgen.