Eerste dvd Kollumer Oproer voor echtpaar Starkenburg

KOLLUM - Het script voor de uitvoering van ‘Het Kollumer Oproer’ als openluchtspel in 1938 heeft Sjouke Starkenburg nog steeds in zijn bezit. ,,Ik wie doe mar sa’n jonkje”, gaf hij maandag met zijn handen op borsthoogte aan, ,,mar ik woe it al sjen en net misse.” Eind jaren veertig van de vorige eeuw speelde hij mee. Nu zijn Sjouke en Neeltje, die vorig jaar hun 70-jarig huwelijk vierden, de trotse eigenaren van de eerste dvd van het filmisch historisch muziekspektakel.

De trots delen ze met Stichting Kollumer Oproer die zeer ingenomen is met het uitbrengen van een dvd van de complete voorstelling ‘Salomon, Het Kollumer Oproer’. Voor de prijs van € 8,99 is deze verkrijgbaar bij Bruna in Kollum.

Bestellen kan via een belletje naar 0511 45 22 59 of whats-app naar 06 22 09 87 60 of door een mail te sturen naar: bruna8987@brunawinkel.nl Na overleg kan de dvd worden afgehaald of binnen een straal van een kilometer worden bezorgd.

Wie de dvd per post wil ontvangen, betaalt inclusief verzendkosten € 11,87. Een particulier of instelling die meerdere exemplaren wil ontvangen, kan van bovenvermelde telefoonnummers gebruik maken. Op basis van de uitvoering wordt er veel belangstelling verwacht voor deze unieke mogelijkheid de voorstelling thuis opnieuw te beleven.