Nieuwe AED in Harkema

HARKEMA Achter de PKN-kerk (voorheen Hervormde kerk) bij de ingang van De Rank is een AED geplaatst.

Dit apparaat dat levens kan redden, is te bereiken via de Spjirren. Omdat in dit deel van Harkema nog geen AED te vinden was hebben Dam Hout, Plaatselijk Belang en de PKN-kerk samen de AED gesponsord. Deze kan door iedereen als het nodig is natuurlijk gebruikt worden.