Nieuwe stalen damwand Stroobossertrekvaart

Kollum - Een deel van de Stroobossertrekvaart krijgt op het moment een nieuwe stalen damwand. De bestaande houten beschoeiing wordt vervangen over een lengte van drie kilometer aan weerszijden van de brug waarover de Lauwersmeerweg ( N358) loopt van Kollum richting Buitenpost bij de afslag naar Dokkum.

Het Wetterskip Fryslân is de opdrachtgever. Waterbouwbedrijf Tebezo uit Genemuiden voert de werkzaamheden uit, aldus Henk Leusink. Leusink is als vakman waterbouw betrokken bij de vervanging van de houten beschoeiing door een stalen damwand. Een deel van de houten damwand wordt eerst bloot gelegd en deels afgezaagd. Vervolgens komt er een nieuwe stalen constructie achter waarna de hele oude, houten wand verdwijnt. “De stalen damwand houdt zo de berm op zijn plek en pas daarna halen we de oude beschoeiing weg en wordt de stalen damwand verankerd”, aldus Leusink. De nieuwe stalen wand moet uiterlijk 31 maart klaar zijn.

De nieuwe damwand blijkt reeëen op te zadelen met een raadsel. Zij zijn eraan gewend om de vaart wadend over te steken in de richting van het Veenkloosterbos. Een kritische noot over de nieuwe damwandconstructie werd donderdag in de gemeenteraad al vragend gekraakt door Johan Lammering (Groen-NOF). De nieuwe situatie maakt het onmogelijk voor de dieren bij de wal op te klauteren. “De provinsje is net op de hichte mei it plak fan de reeën om dêr it bosk yn te gean. It moat net sa wêze dat de reeën aans dea foar de daam lizze”, aldus wethouder Pytsje de Graaf. Zij zal met de provincie in overleg treden.