Hoog water bij Holwerd zorgt voor veel kijkers

HOLWERD De stormachtige wind uit het Noordwesten waar Nederland paasmaandag mee te maken kreeg, zorgde voor verhoogde waterstanden langs de kust en op de Waddenzee. Bij de pier van Holwerd trok het hoge water veel kijkers.

Rijkswaterstaat noteerde om 16.20 uur een waterstand van 2.32 boven N.A.P. op de pier van Holwerd. De veerdienst van Wagenborg had geen problemen met deze waterstanden, zowel de Fostaborg als De Sier kwamen zonder probleem binnen op de veerdam.

De toerit naar de boot, aan het eind van de pier, was wel afgesloten vanwege zeewater op de rijbaan. Het fietspad naast de rijbaan stond op sommige plekken ook onder water.

Het stormachtige paasweer wordt veroorzaakt door een poolwind. Die stroming zorgt in een lange strook, globaal vanaf het noorden van Noorwegen tot de wadden voor een harde, stormachtig wind. Deze wind stuwt het water op tot wel 7 meter op de Noordzee boven de eilanden.

Er was geen sprake van een uitzonderlijke situatie. De waterstanden van paasmaandag komen enkele keren per jaar voor. Vanuit het Watermanagement Centrum Nederland hield Rijkswaterstaat de waterstanden langs de kust nauwlettend in de gaten. en gaf deze informatie door aan waterschappen of andere gebruikers.

De buitendijkse kwelders langs de Waddenzeedijk zijn tijdens het hoge water ondergelopen. Veel dieren zochten een veilig heenkomen op de landzijde van de dijk. Daar werden bijvoorbeeld veel hazen gespot. Wat het onderlopen van de kwelders met nesten van vogels of met kleine dieren heeft gedaan moet nog blijken. Als er al nesten waren, zal daar nu weinig van over zijn.