Raadslid Breeuwsma (63) vervangt zieke FNP-wethouder De Graaf

FNP-raadslid Fedde Breeuwsma vervangt in elk geval tot de zomer de zieke FNP-wethouder Pytsje de Graaf. Die zit sinds twee weken thuis.

Breeuwsma is al zestien jaar FNP-raadslid, ook in de voormalige gemeente Dongeradeel. Hij is bezig aan zijn laatste jaar in de politiek, zegt hij. ,,De oanlieding om no wethâlder te wurden is net leuk, mar ik ha der wol nocht oan.’’

Fractievoorzitter Bert Koonstra zag het niet zitten dat er de komende tijd beslissingen genomen door burgemeester en wethouders, zonder dat de FNP daarbij aan tafel zit. ,,Dat wurket yn ús eagen net.’’

Breeuwsma wordt op 12 mei als tijdelijk wethouder geïnstalleerd. De vervanging geldt in elk geval voor de komende zestien weken. Daarna wordt gekeken of Breeuwsma voor nog zo’n periode moet worden benoemd, of dat De Graaf kan terugkeren.