Vragen CDA over bijdragen aan lokale omroep

BUITENPOST De CDA-fractie in Achtkarspelen vraagt het gemeentebestuur helderheid over de houding ten opzichte van lokale omroep RTV NOF.

„Ondanks een in hun ogen wankele financiële basis kunnen ze onafhankelijk nieuws brengen en verslaglegging doen. Dat we met RTV NOF na hun fusie met Kanaal30 een mediaspeler van formaat hebben hoeft geen uitleg. Wat wel uitleg behoeft is de reactie van ons college. Met name de reactie die gaat om de hulpvraag die RTV NOF, een organisatie die voor een groot deel op vrijwilligers draait, stelde om te helpen bij een lobby omtrent de basisbekostiging van de lokale omroepen”, aldus de christendemocraten.

De fractie wil weten of B en W instemmen met de insteek om initiatieven van onderop te faciliteren daar waar mogelijk. En of dit ook geldt voor initiatieven waarbij de gemeente niet direct wordt gevraagd om financiële ondersteuning, maar waar de gemeente wellicht een steun in de rug is.

„Klopt het dat vanuit de gemeente is geantwoord niet mee te werken aan het versturen van een brief naar het Ministerie van OCW met betrekking tot het verzoek om (een deel) basisbekostiging van de lokale omroepen vanuit het rijk te financieren? 4. Zo ja, waarom niet?”, aldus de fractie. Die ook wil weten of B en W eventueel alsnog bereid zijn dit verzoek van RTV NOF te heroverwegen. „En kunt u een overzicht geven van de bijdrage aan de lokale omroepen over de afgelopen 4 jaar per inwoner, per huishouden zowel incidenteel als structureel met daarbij vermeld de adviesbedragen vanuit de VNG?”