Honden geweerd van Swemmersplak Westereen

De gemeente Dantumadiel gaat honden weren van de swemmersplak in het dorp.

Honden zijn vanaf 1 juni het hele jaar verboden op het strandje en de directe omgeving van het swemmersplak in De Westereen. Dat hebben burgemeester en wethouders bepaald. Het verbod gold eerder al voor de hele zomer, en dat wordt nu dus het hele jaar.

Dantumadiel laat handhavers 30 uur per jaar toezicht houden en handhaven bij het strandje om te controleren op naleving van het verbod. Rond het strand en de directe omgeving komen drie verbodsborden die ook wijzen op de opruimplicht voor hondenpoep. De oude borden worden verwijderd.