Dag van de Cliënt in Dokkumer Waadwente

Dokkum - Nu de versoepelingen in de zorg een goede hoop geven om langzaam terug te gaan naar het vertrouwde bestaan was het voor de cliëntenraad van de Waadwente een prima gelegenheid om de cliënten donderdag weer eens extra aandacht te geven op deze speciale jaarlijks terugkerende dag.

Alle cliënten kregen een ambachtelijk ijsje aangeboden waarbij men de keuze had uit vele heerlijke smaken. Rekening houdend met de nog geldende regels werd een rondje gemaakt langs de kamers, de huiskamers en het terras buiten.

Even weer dat persoonlijke contact, even weer genieten van datgene wat zo gemist is. Dankbaarheid en waardering werd er uitgesproken voor de inzet van het personeel tijdens de moeilijke periodes die heel veel persoonlijke levens raakte binnen en buiten de Waadwente.

Nu de vaccinatiegraad onder de cliënten en personeel erg hoog ligt en de kans op besmetting klein is gebleven, kon men enkele regels versoepelen. Een verantwoorde stap, daarom kon men nu de cliënten in de Waadwente weer even persoonlijke aandacht geven, even met een ijsje en een gesprekje een glimlach op het gezicht toveren.

Het werd een fijne middag waarbij het ‘ijskoude’ geschenkje enorm werd gewaardeerd.