CvdK Brok enthousiast over ervaringsverhalen uit Tytsjerksteradiel

BURGUM Commissaris van de Koning van Fryslân drs. A.A.M. Brok bracht vrijdag een formeel ambtsbezoek aan de gemeente Tytsjerksteradiel. Burgemeester Jeroen Gebben kijkt tevreden terug op het bezoek.

Een van de onderwerpen die aan de orde kwam, is het woningbeleid. Het college van Tytsjerksteradiel is heel tevreden over de regionale woningbouwafspraak. In het gesprek heeft het college aandacht gevraagd voor de volgende stap. “Een concrete programmering met experimenteerruimte is nu echt noodzakelijk, gezien de huidige vraag en de aantoonbare krapte op de woningmarkt,” aldus wethouder Gelbrig Hoekstra. “Er zijn in Tytsjerksteradiel op dit moment nauwelijks woningen onder de € 300.000 te koop. Dat raakt uiteindelijk ook de leefbaarheid in onze dorpen en staat economische ontwikkeling in de weg.”

Nije Westermar

Onderdeel was een bezoek aan de Nije Westermar in Burgum, als mooi voorbeeld van een burgerinitiatief. De gemeente wil meer doen met waardevolle initiatieven vanuit de mienskip. “Het is een terrein waarin we nog veel van elkaar kunnen leren,” aldus burgemeester Gebben, “om die reden presenteerden vertegenwoordigers van de burgerinitiatieven Aldtsjerk Foarút, de Nije Westermar en De Warren Natuurlijk Groen hun bevindingen aan de CdK.

De provincie-bestuurder ging geïnteresseerd in gesprek met de vertegenwoordigers van de burgerinitiatieven. „Dizze ûnderfiningsferhalen binne fan grutte wearde. Ik nim se mei nei it provinsjehûs. Sy helpe ús om te spegeljen op hoe’t wy de gearwurking by boargerinisjativen it bêste ynrjochtsje kinne. Hoe wichtich oft it is om fan de start ôf helder te wêzen nei elkoar ta en ferwachtings út te sprekken oer wa’t hokfoar rol hat, wat kin en net kin. Dat helpt yn it proses dat jo mei-inoar yngeane.”