Straatkaatsen bij KV Warber Bliuwe

Morra Lioessens - KV Warber Bliuwe hield vrijdag de traditionele straatkaatswedstrijd die al sinds jaar en dag wordt ondersteund door de familie Wiltsje en Baukje Wijtsma.

De partij was ook toegankelijk voor niet-leden uit Morra en Lioessens waardoor er een grote opgave was. Hierdoor kon er in een dames en herenklasse gekaatst worden.

Bij de dames waren er 5 parturen die een hele competitie kaatsten, bij de heren stonden er 9 partuur op de lijst. Hier werd gekaatst met een winnaars en verliezersronde.

Na een lange strijd met de straatkaatsbal op de klinkers werden de prijzen als volgt verdeeld.

Dames: 1e prijs Klaske Hoekstra, Jenny Sipma ,Jeannet Dijkstra. 2e prijs Akke Griet Wijtsma, Antsje Boonstra, Linda Post.

Heren: 1e prijs Jornt Ozenga, Andre Braaksma, Meindert Jansma. 2e prijs Simon Faber, Adol Braaksma, Klaas Veenstra. 3e Prijs Jacob Dijkstra, Ymko Braaksma, Siebe Feenstra.

1e prijs verliezersronde: Renze Jan Stiemsma, Richard Braaksma, Bouwe Stiemsma.