Vrijwilligers nodig voor oogsten van vlas

Oosternijkerk Er zijn nog onvoldoende vrijwilligers voor het oogsten van vlas op vier percelen in Oosternijkerk, Ee, Hantumhuizen en Engwierum.

Voordat het vlas machinaal getrokken kan worden op de vier percelen, wordt met een groep vrijwilligers het vlas op de kopregels en anderhalve meter aan de zijkanten met de hand getrokken.

Het gaat om vier percelen van elk een halve hectare, die in het kader van Wad van Waarde met vlas zijn ingezaaid.

Opgeven kan via deze link: https://forms.gle/qsxuehB9eCBpWkyA8

Meer informatie over het project vind je op www.wadvanwaarde.nl

 

Vlastrekmomenten:

- Donderdag 29 juli bij Jouke Hoekstra, Bollingwier 2, 9137 CE Oosternijkerk (start 9:30)

- Zaterdag 31 juli bij Bernhard Hansma, Humaldawei 14, 9131 EP Ee (start 9:30)

- Woensdag 4 augustus bij Henk van Oosten, Louwbuurt 12, 9144 CM Hantumhuizen (start 9:30)

- Woensdag 4 augustus bij Pyt Sipma, Timpelsteed 1, 9132 LK Engwierum (start 14:00)