Pytsje de Graaf stopt definitief als wethouder in Noardeast-Fryslân

DOKKUM Na meer dan tien jaar stopt Pytsje de Graaf als wethouder in de gemeente Noardeast-Fryslân. De FNP-ster legt haar functie neer om gezondheidsredenen, zo heeft ze burgemeester Johannes Kramer in een brief laten weten.

,,Us ynwenners, it ferieningslibbben, amtners en rie wol ik tige tanke foar de noflike gearwurking. Ik haw myn wurk altyd mei nocht en wille dien,” aldus De Graaf.

Haar portefeuille omvat cultuur, sport, openbare ruimte en welzijn. Deze taken worden al sinds april, toen zij zich ziek meldde, waargenomen door Fedde Breeuwsma die het raadslidmaatschap daarvoor verruilde voor het wethouderschap.

Pytsje de Graaf is wethouder in Noardeast-Fryslân sinds de herindeling in 2019 formeel tot stand kwam. Eerder vervulde ze van 2011 tot 2018 die functie in de vroegere gemeente Dongeradiel. Namens de gemeente zit ze ook in het bestuur van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG), het Iepen Mienskipsfûns (IMF) en Jobinder dat het Wmo-vervoer verzorgt.

In een reactie zegt Kramer het vertrek van De Graaf ,,spitich’’ te vinden, maar te begrijpen: ,,Frou De Graaf hat in moedich mar dreech beslút naam. Mei it fertrek fan frou de Graaf ferliest ús gemeente in belutsen en werkenbere bestjoerder dy’t ticht by ús ynwenners stie.”