Veldwerkers aan de slag in het vlas bij Bollingwier

BOLLINGWIER – ,,Even paad meitsje foar de masjine.” Onder dit motto zijn vrijwilligers donderdag bij Jouke Hoekstra in Bollingwier druk aan de slag geweest met het trekken van vlas.

In een winderige en toentertijd gelukkig zonovergoten omgeving werden de kopregels en de zijkanten over een breedte van 1,5 meter ontdaan van vlas.

,,Foarsichtich út de grûn lûke, de fette klaai tsjin de learzen of klompen derôf klopje en yn boskjes oan de kant lizze.”

Jan Medema (89) uit Zuurdijk gaf af en toe in licht Gronings bijles. Een goede vlasstengel heeft volgens hem een lengte van minimaal negen tot vuist samengeknepen handen.

Vlashandelaren wreven in vroeger jaren de stengel vlak onder de zaaddoosjes nog wel eens uit elkaar om zo alvast de lengte van het linnen te bepalen. Wanneer de lengte ondermaats was, werd het vlas als onwerkbaar en dus onverkoopbaar beschouwd.

Binnen het project ‘Wad van Waarde’ wordt het vlastrekken zaterdag vanaf half twee voortgezet bij Bernhard Hansma in Ee, woensdagochtend vanaf half tien bij Henk van Oosten in Hantumhuizen en op dezelfde dag vanaf half twee bij Pyt Sipma in Engwierum.

Lees ook: Vrijwilligers nodig voor oogsten van vlas