Wierum 'ligt dwars' als protest tegen dijkverbreding: 'ze vertellen ons niet alles'

Met een lint van vijftig bewoners protesteerde Wierum zaterdagmiddag tegen de verbreding van de zeedijk. Het dorp voelt zich gepasseerd.

De Wierumers is in een informatiebijeenkomst verteld dat de verbreding alleen kan plaatsvinden aan de landzijde. Om hier de dijkvoet te verbeteren, moet het talud worden verhoogd en zou er aan de dorpskant een muur van mogelijk 1,5 meter langs de dijk verschijnen.

De bewoners zijn boos omdat ze zich niet genoeg betrokken voelen bij de plannenmakerij. ,,Ze gooien het gewoon maar zo bij ons over de schutting”, zegt Walter Luyks, mede-organisator van het protest. Wierum vreest voor het dorpsgezicht en bovendien meer wateroverlast, wanneer regenwater over en vanuit de zeedijk een weg zoekt door het dorp.

Alternatieven

De dijkverbreding bij Wierum is onderdeel van een groter project, waarbij de gehele zeewering tussen Koehool en Lauwersmeer wordt versterkt. Dat gebeurt in een samenwerking tussen Wetterskip, Rijkswaterstaat, de provincie, gemeenten en landbouworganisaties. Aan de kant van de Waddenzee uitbreiden is volgens de plannenmakers uitgesloten, omdat dit Natura 2000-gebied is.

Omdat Wierum pal aan de dijk ligt, is hier weinig ruimte. Maar het dorp heeft de indruk dat er wel alternatieven aan de zeezijde mogelijk zijn, aldus Luyks. ,,Maar daar hebben we van het Wetterskip niets over gehoord. Ze vertellen ons gewoon niet alles.”

Bij Paesens-Moddergat zou de verbreding mogelijk wel voor een deel aan de zeezijde kunnen plaatsvinden, begrijpen de Wierumers. ,,De vraag is waarom daar wel. Misschien is het omdat ze daar een beschermd dorpsgezicht hebben, en wij niet.”