Ternaard trekt 250 demonstranten tegen gaswinning in Waddenzee

Ternaard - Zo’n 250 mensen meldden zich zaterdag in Ternaard omdat zij tegen de voorgenomen plannen voor gaswinning in de Waddenzee zijn. Het waren vooral politieke partijen en organisaties die zich grote zorgen maken over het Wad, die na een demonstratieve optocht door het dorp bij de NAM-locatie hun bezwaren duidelijk maakten.

Het verhaal is bekend, minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat vindt dat gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard moet kunnen. Blok beroept zich op een lang geleden verstrekte vergunning en ziet ondanks verzet van heel veel kanten geen bezwaren en gevaren voor de woonomgeving en het Waddengebied. Natuurlijk gaat de kraan dicht als de bodemdaling sneller gaat door de gaswinning, beloofde Blok. Maar op initiatief van de SP-Statenfractie en gesteund door bijna alle andere fracties van Provinciale Saten, de provincie, gemeente Noardeast en fracties in de Tweede Kamer, werd nog eens duidelijk gemaakt dat zij vinden dat de risico’s en mogelijke gevolgen op langere termijn onacceptabel zijn.

Henk Nijboer sprak namens de PvdA-fractie in de Tweede Kamer uit dat met het besluit van minister Blok de Waddenzee Werelderfgoed Natura 2000 op een schandalige manier wordt behandeld met gasboringen. ,,Hoe halen ze het in hun hoofd. Wij willen Stef Blok komende woensdag in een debat in de Tweede Kamer op andere gedachten brengen, want we kunnen dit kostbare gebied niet aan deze minister overlaten.’’

In Ternaard werd van verschillende kanten gewezen op eerdere toezeggingen dat er niet geboord wordt als het dorp daar op tegen is. Volgens Ternaarder Anja Anjema van belangengroepering Fêste Grûn was het daarom belangrijk dat zoveel partijen van zich lieten horen. ,,Wy hoopje dat it lûd út Ternaard minister Blok berikt en dat hy de fergunning ynlûkt. Ik wol net graach dat ús pake en beppesizzers letter sizze dat wy der net genôch oan dien ha om dit tsjin te gean.’’

Afspraak is dat minister Blok maandag zelf naar Ternaard komt om persoonlijk zijn besluit toe te lichten. Dan ook wordt het spandoek van zaterdag met een handtekening van alle deelnemende partijen aan de minister overhandigd.

Dinsdag in Nieuwsblad Noordoost-Friesland een uitgebreid verslag van de demonstratie..