Open Monumentendag in Buitenpost: wordt vervolgd

De Stichting Oud-Achtkarspelen en Plaatselijk Belang Buitenpost zijn tevreden zijn over de Open Monumentendag van afgelopen zaterdag. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd...

Wethouder Max de Haan opende de dag ‘s ochtends in It Koartling. Hij sprak daarbij zijn waardering uit voor het werk van actieve vrijwilligers voor culturele evenementen. Voorzitter Mattie Bruining van de Stichting Oud-Achtkarspelen benadrukte de grote bereidwilligheid op van de Buitenposters die hun deuren voor ontvangst hadden geopend.

Route

Het weer was geen belemmering om de 4 kilometer lange route langs de meeste van de Buitenposter monumenten te lopen. En enkele honderden mensen maakten ook daadwerkelijk daarvan gebruik. De bewoners van het tiental panden die hun deuren voor ontvangst hadden geopend spraken alle van een gezellige drukte.

Het bleek dat verschillende bezoekers elders uit het land de dag gebruikten als een tochtje om herinneringen in het dorp op te halen. In de Mariakerk was zelfs sprake van een doorlopende drukte. Dat het kerkgebouw tegelijkertijd in gebruik was als expositieruimte voor het Rondje Kunst van de Keunstkrite droeg daarin bij. Maar ook de rondleidingen die door de kersverse Commissie Beheer Mariakerk waren georganiseerd bleken gewild.

Informatiepunt

Ook de bibliotheek in de Kerkstraat verleende de hele dag haar medewerking. Het historisch informatiepunt bood extra informatie over de historie. Sommige middenstanders merkten op het einde van de dag op dat zij een grotere drukte in de Kerkstraat hadden gemerkt.

Bestuurslid Atty van der Heide van de Stichting Oud-Achtkarspelen stelde daarom na afloop vast: „Het was een fijne dag in Buitenpost. Voor ons is het op deze manier zeker voor herhaling vatbaar”.