De Tweede Kamer duwt en duwt, maar krijgt Blok niet in beweging over boringsplannen Ternaard

De meerderheid in de Tweede Kamer wil in de wet een haakje vinden om de boorplannen in de Waddenzee te keren. Op hulp van minister Stef Blok hoeven ze niet te rekenen.

Wat heeft de minister van ons nodig om gaswinning in de Waddenzee te keren?, vroeg Tweede Kamerlid Raoul Boucke van D66 aan het einde het debat over de boorplannen van de NAM bij Ternaard aan demissionair minister Blok (VVD, Economische Zaken en Klimaat). Niets, was diens antwoord. ,,De ruimte om een andere beslissing te nemen is er niet.’’

Lesje rechtspraak

Het debat, woensdag in Den Haag, over de winningsplannen bij Ternaard mondde uit in een lesje rechtspraak. Blok doceerde - hij toonde zich de ultieme dienaar van de wet. Over wat hij zelf het liefst zou willen, liet de bewindsman zich niet uit.

Blok zei wat hij iedereen al weken vertelt: ik ben aan de wet gebonden, ik kan die niet overtreden, de boring is niet te keren. ,,Het is geen politiek besluit, het is vergunningverlening. Ik realiseer mij dat het niet voor iedereen een welkome boodschap is.’’

Kamerlid Henk Nijboer van de PvdA zag Blok ,,jurist spelen’’, maar, zei hij, ,,ministers moeten besturen en niet alleen de wet uitleggen. Wil hij dit niet of kan hij dit niet? Iedereen is tegen.’’ Kamerlid Agnes Mulder van CDA: ,,Het kan juridisch kloppen, maar het deugt niet.’’

Je moet niet naar de wet verwijzen, je moet recht doen, hoorde Blok de volksvertegenwoordigers zeggen. ,,Dat is een tegenstelling die niet bestaat’’, pareerde hij. ,,Ik ga de wet niet overtreden.’’

‘We hebben niets gehoord’

Kamerleden eisten beweging van Blok, die koeltjes stil bleef zitten. Zes fracties, samen precies de helft van de Kamer, gaan de komende weken zelf ,,met een zoeklicht’’ een gaatje vinden in de wet om Blok op andere gedachten te dwingen, zei Mulder (CDA) na afloop.

De zes, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, D66 en CDA, hopen op ruimte in de jurisprudentie die bij een eventuele rechtsgang van gasmaatschappij en vergunningaanvrager NAM stand kan houden. Ze hopen die in de Wet natuurbescherming te vinden. Een rechter moet die wet bij een eventuele zaak boven de Mijnbouwwet plaatsen, is de gedachte.

Andere opties zijn er niet, weten de Kamerleden ook. Of, zoals Blok het samenvatte: ,,We verkeren in de situatie dat de aanvrager aan de eisen heeft voldaan.’’

‘Veilig en verantwoord’

Blok kreeg in het debat alleen steun van de VVD. Kamerlid Aukje de Vries uit Leeuwarden stelde, net als het standpunt van het demissionaire kabinet, dat de boring onder de Wadden, mits ,,veilig en verantwoord’’, kan. Nederland heeft in de energietransitie gas nodig, zei De Vries, ,,en we kunnen niet alleen afhankelijk zijn van Rusland’’.

Directeur Lutz Jacobi van de Waddenvereniging gaat ,,der alles oan dwaan om it tij te kearen’’. Ze wordt gesteund door onder meer Greenpeace, Natuurmonumenten, het Wereldnatuurfonds, Urgenda en Milieudefensie.