Omstreden rubberverwerker wil wel degelijk banden vermalen in Feanwâlden

De nu al omstreden rubberverwerker RVN wil in Feanwâlden een 5 meter hoge bandenopslag bouwen, en op termijn ook banden gaan vermalen.

De plannen staan omschreven in een vertrouwelijke brief die burgemeester en wethouders in juni aan de gemeenteraad van Dantumadiel stuurden.

Rubberverwerker RVN zit sinds 2013 in het Gelderse Almen, waar de weerstand onder de bevolking de laatste jaren toenam. Vooral het vermalen van rubberbanden zorgt voor veel overlast. Verhuizingen naar Zutphen en Enschede ketsten af, omdat die gemeenten hoge stikstofuitstoot vrezen.

Vrees voor overlast

Het bedrijf heeft nu een vergunning aangevraagd voor vestiging op bedrijventerrein De Swette in Feanwâlden. In het dorp worden de ontwikkelingen met argusogen gevolgd. Feanwâlden vreest geluids- en stankoverlast.

RVN heeft bij de gemeente een vergunning aangevraagd voor ‘het aanvoeren, zeer beperkt bewerken (scheiden banden van velgen), sorteren en opslaan en afvoeren van banden’, schrijven B en W. Voor die opslag wil het bedrijf vakken maken met keerwanden van 5 meter hoog. Daarnaast moeten er nog een weegbrug en kantoorunit komen.

De Gelderse rubberverwerker heeft volgens Dantumadiel gekozen voor een zogenaamde ‘twee-sporenstrategie’. Het eerste spoor bestaat uit een vergunning voor de bovengenoemde activiteiten, en het tweede spoor is een vergunning voor het vermalen van de banden. Voor die activiteit is een omgevingsvergunning nodig, en een onderzoek naar mogelijke gevolgen voor het milieu.

Petitie

Het bedrijf wilde eerder niet zeggen of het plannen heeft om in Feanwâlden banden te gaan vermalen. Het dorp vreest vooral die activiteit vanwege de forse overlast. Een petitie om het bedrijf uit het dorp te weren werd 859 keer ondertekend, en dorpsbelang heeft bij Dantumadiel subsidie gevraagd om te procederen tegen RVN.

Dantumadiel ging afgelopen zomer de mist in met de vergunning voor het bedrijf: die werd automatisch verleend omdat de gemeente de precieze vergunningstermijnen niet helder had. De gemeente wilde met het verlenen van de vergunning wachten op een nieuw bestemmingsplan, waarover binnenkort wordt besloten. Dat blijkt evenwel niet te mogen.

Burgemeester en wethouders maken zich zorgen, schrijven ze in de brief aan de gemeenteraad. ‘Voor alle duidelijkheid, er is vergunning voor het opslaan en afvoeren van banden. Niet voor het vermalen. Het bedrijf zal voor die activiteit afzonderlijk vergunning moeten vragen. Onze beoordeling is dat deze activiteit noch in het huidige, noch in het nieuwe bestemmingsplan past.’