College van Noardeast-Fryslân klimt in de pen tegen gaswinning Ternaard

Gaswinning bij Ternaard is niet oké, vindt het college van Noardeast-Fryslân. Burgemeester en wethouders hebben dat in twee zienswijzen laten weten aan de minister van Economische Zaken.

Ze vrezen onder meer dat de kwetsbare natuur van de Waddenzee gevaar loopt en dat de bodem in de regio gaat dalen en bewegen, met mogelijk risico op aardbevingen. Bodemdaling zou onder meer de verzilting in het gebied versterken, wat een probleem is voor de landbouw. Het college spreekt van zorgwekkende effecten.