Debat over plek woningbouw Burgum moet opnieuw

De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel gaat opnieuw in debat over de meest geschikte plek voor woningbouw in Burgum.

Vorige maand tekende zich een duidelijke meerderheid af voor de Kloosterlaan Noord en de locatie Heechhiem, maar daarna bleek dat het college de bewoners daar niet geïnformeerd had. Bovendien voerden omwonenden argumenten tegen woningbouw ter plaatse aan.

Alle fracties willen er daarom op 25 november nog eens over praten, meldde Sjaak Hoekstra van de VVD tijdens de raadsvergadering donderdagavond.

Wethouder Gelbrig Hoekstra zegde toe de bewoners van alle vijf mogelijke woningbouwlocaties vooraf te informeren. Het gaat om de Elingsloane, manege Heechhiem, Kloosterlaan Noord en Zuid en Tuincentrum Nieuwstad.