Rijinstructeur geeft verkeerslessen op Campus Kollum

Kollum - Op Campus Kollum volgen leerlingen uit de tweede klas van Piter Jelles !mpuls en het Lauwers College klassikale verkeerslessen gegeven door rijschoolhouder Klaas Kloosterman.

De klassikale verkeerseducatie op het voortgezet onderwijs bestaat uit gastlessen verzorgd door verkeersdocenten die in het dagelijkse leven werkzaam zijn als rijinstructeur. Door middel van een hbo-opleiding (PDA) en jaarlijkse bijscholing zijn de docenten gekwalificeerd voor het geven van verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs.

Tijdens de verkeerslessen ligt het accent op de leerlingen zelf laten ervaren en laten beargumenteren waarom bijvoorbeeld telefoongebruik in het verkeer gevaarlijk is.