Niels Pál Béres

29 Kings judoka's hebben 24 november in Sneek mee gedaan met een regionaal judo toernooi in Sneek. Het toernooi, de Sneker Beker, is een leuk en gezellig toernooi waar de judoka's een echte drink beker winnen. Van de Kings wisten Yanna Yu Kleinhuis uit Grou, Olaf vd Heide uit Pingjum, Thijs Boorsma uit Leeuwarden, Marc Veenstra uit Kollumerzwaag en Jemke de Boer Eastermar met het goud huiswaarts te keren. Het zilver werd gewonnen door Fokke Andries Storm uit Jistrum, Reense Bouwhuis Gorredijk, Amara Buwalda uit Bolsward, Svenna Rooker uit Gorredijk, Wouter Miedema uit Dokkum, Johan Bart Postma uit Kollumerzwaag, Jarno Veenstra ut Kollumerzwaag, Edze Tijsma uit Noord Burgum, Riemer Jelte Buwalda uit Bolsward en Sem van der Hoek uit de Westereen. Brons was er voor Jurre Steenge uit Gorredijk, Steyn Bos uit Akkrum, Naud Willem de Ridder uit Akkrum en Kornelis Halma uit de Westereen.