Theo Joosten informateur voor Noardeast-Fryslân

regio Theo Joosten is vrijdag aangewezen als informateur voor de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. CDA kwam naar voren als grootste partij en mocht daarmee een informateur voorstellen. De aanstelling van de informateur is met instemming van alle partijen.

Theo Joosten is voormalig onderwijsbestuurder en momenteel bestuursvoorzitter van het CDA Fryslân. Hij heeft een jaar geleden ook als informateur in Waadhoeke gefunctioneerd.

Theo Joosten gaat de komende week samen met de partijen een zo breed mogelijk gedragen raadsakkoord op hoofdlijnen opstellen. In dit raadsakkoord komen de, naar de mening van de raad, belangrijkste onderwerpen waarmee de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân de komende jaren aan de slag moet. Daarnaast gaat hij onderzoeken met welke partijen een coalitie kan worden gevormd. De informateur zal het concept-raadsakkoord en het coalitieverslag aan de nieuwe raadsleden presenteren in een openbare bijeenkomst.

Formatie

Nadat het advies van de informateur klaar is, start de formatie. Tijdens de formatie worden de wethouders geselecteerd en de portefeuilles verdeeld. De benoeming van de wethouders vindt naar verwachting plaats tijdens de eerste raadsvergadering van Noardeast-Fryslân op woensdag 2 januari 2019.