Uitslag gemeenteraadsverkiezingen Noardeast-Fryslân

dokkum De stemmen zijn geteld. Het CDA is als grootste partij uit de bus gekomen.

Vrijdag is in een openbare zitting van het hoofdstembureau de verkiezingsuitslag en de zetelverdeling van de gemeenteraad Noardeast-Fryslân formeel vastgesteld. In de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân zijn in totaal 29 zetels te verdelen.

CDA: 3763 stemmen, 7 zetels

FNP: 2633 stemmen, 5 zetels

ChristenUnie: 2062 stemmen, 4 zetels

S!N: 2188 stemmen, 4 zetels

PvdA: 1570 stemmen, 3 zetels

VVD: 1931 stemmen, 3 zetels

Waddenpartij 257, geen zetels

ELP-NEF 947 stemmen, 1 zetel

Gemeentebelangen 1068 stemmen, 2 zetels

Opkomst

In de herindelingsgemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. werden in totaal 35.467 kiesgerechtigden opgeroepen hun stem uit te brengen. In totaal brachten 16.419 mensen hun stem uit. Er waren 24 blanco stemmen en 22 stemmen werden ongeldig verklaard. Het aantal kiezers dat mocht stemmen met een geldig volmachtbewijs bedroeg 1584.

Kandidaten gemeenteraad

Anton van der Aar, Dokkum; Lisette Akkerman, Ferwert; Willem van der Bent, Ternaard; Jelle Boerema, Burum; Pieter Braaksma, Oostrum; Fedde Breeuwsma, Dokkum; Jan Dekkema, Kollum; Digna Ferwerda-Havenga, Blije; Esther Hanemaaijer, Dokkum; Klaas de Jager, Kollum; Hanneke Jouta, Ferwert; Sjoerd Keizer, Triemen; Cootje Klinkenberg, Morra; Dirk Kooistra, Dokkum; Bert Koonstra, Zwagerbosch; Johan Lammering, Holwerd; Kevin Merkus, Kollum; Fenny Reitsma-Hazelhoff, Hegebeintum; Gryte Schaafstal, Kollumerzwaag; Lieuwe Sijtsma, Aalsum; Rebecca Slijver, Dokkum; Aant Jelle Soepboer, Niawier; Talsma, J. Dokkum; Jan Jarig van der Tol, Blije; Willem van der Veen, Veenklooster; Lysbeth Vellinga-Zeilstra, Dokkum; Jelle Wessel de Vries, Ferwert; Jouke Douwe de Vries en Barbara Wijbenga-Kleinschmidt, Ferwert.