Stemmen en enquête Dorpsvisie in Kollumerzwaag

kollumerzwaag - In de Trije Doarpen in Kollumerzwaag is het stembureau ingericht voor de verkiezingen van de nieuwe gemeenteraad. Na 1 januari 2019 worden Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland samen Noardeast-Fryslân.

Na hun stem te hebben uitgebracht, werd men door bestuursleden van Plaatselijk Belang gevraagd om een enquête in te vullen voor de Dorpsvisie. Plaatselijk belang Kollumerzwaag en Veenklooster heeft namelijk de ambitie opgepakt om een toekomstvisie te maken voor de beide dorpen.

De projectgroep heeft voor de enquête een lijst met verschillende thema’s opgesteld, welke door de inwoners als meer of minder belangrijk kunnen worden aangemerkt.

Uitkomsten van deze enquête zullen de basis vormen van thema-avonden die in de loop van volgend jaar worden georganiseerd. De enquête is ook op te halen via internet op www.kollumerzwaag.nl en kan ingevuld worden gemaild naar pb@kollumerzwaag.nl