Doarpsomtinkers Kollumerzwaag en Veenklooster van start

KOLLUMERZWAAG - Dinsdagmiddag was een bijeenkomst georganiseerd in Kollumerzwaag voor de introductie van de Doarpsomtinkers en Doarpshelpers. Voorzitter Douwe Keegstra van Plaatselijk Belang Kollumerzwaag & Veenklooster en betrokken wethouder Paul Maasbommel, portefeuillehouder Sociaal Domein spraken beide hun waardering uit voor de Doarpsomtinkers en Doarpshelpers.

De inzet en organisatie van het project Doarpsomtinkers is voor inwoners van beide dorpen die laagdrempelige hulp nodig hebben. In januari 2019 zal een inloopochtend plaatsvinden in dorpshuis de Trije Doarpen. Men kan hier terecht voor aanmelding als Doarpshelper, maar ook om een hulpvraag te stellen.

Het project

De meeste mensen kunnen naar eigen keuze deelnemen aan maatschappelijke activiteiten en hebben vaak goede sociale contacten. Wanneer er zich problemen voordoen, kunnen zij, vaak met hulp van eigen netwerk, een oplossing vinden. Maar er zijn ook mensen die er alleen voor staan. Zij weten vaak niet bij wie ze in eigen omgeving aan kunnen kloppen. Voor deze mensen heeft Timpaan Welzijn in samenwerking met het Plaatselijk Belang Kollumerzwaag en Veenklooster ‘Doarpsomtinkers & Doarpshelpers’ ontwikkeld, om een helpende hand te bieden aan de inwoners van beide dorpen. De begeleidende inzet van Timpaan wordt vanuit de gemeente bekostigd.

Op dit moment zijn er drie Doarpsomtinkers die zich vrijwillig hebben aangemeld om met dorpsgenoten mee te denken in het vinden van oplossingen bij hulpproblemen.

De Doarpsomtinkers in Kollumerzwaag en Veenklooster zijn:

- Jaring Feenstra ; 0511-442288

- Jappie de Vries ; 06-57963927

- Henk de Vries ; 0511-444434

De Doarpsomtinkers werven Doarpshelpers. Doarpshelpers zijn inwoners van Kollumerzwaag en Veenklooster die zich aangemeld hebben om zo nu en dan een ander te willen helpen. Het doel van het project is dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig in eigen dorp kunnen blijven wonen en naast het formeel zorgaanbod gebruik kunnen maken van dit laagdrempelige hulpaanbod in de eigen omgeving.

Voorbeelden van werkzaamheden van Doarpshelpers zijn:

-het bezoeken van mensen die zich eenzaam voelen

-met iemand wandelen of winkelen

-vervoer naar ziekenhuis of ander noodzakelijk vervoer

-hulp bij het uitbreiden sociale contacten

-eenvoudige klussen in en rondom het huis

-hulp bij administratie/financiën

-ontlasten van mantelzorgers

Lukt het niet om hulp te krijgen? Schroom niet en neem contact op met één van de Doarpsomtinkers! (via bovenstaande telefoonnummers)

Op de website www.kollumerzwaag.nl is meer informatie te vinden.

Op de foto: Staande vlnr Paul Maasbommel Portefeuillehouder Sociaal Domein gemeente Kollumerland, Annet Boonstra Timpaan&Welzijn, Bouwe Leijenaar, Haije van der Zaag, Wiebe Kamminga,Eppie Klaver, Jelle Messchendorp Doarpshelpers Douwe Keegstra Voorzitter PB.

Zittende vlnr Saapke Nijhuis Dorpencoördinator DDFK-gemeenten met de drie Doarpsomtinkers Jaring Feenstra, Jappie de Vries en Henk de Vries.