Minister bij Raderwerk

KOLLUM - Raderwerk bevindt zich op de vestiging van het kringloopbedrijf aan de Voorstraat in Kollum. Dit bezoek was gepland door de lokale ChristenUnie in Noardeast-Fryslân.

Projectleider Joanne Ripping van Raderwerk, bracht helder naar voren wat Raderwerk in Kollum doet en betekent. Raderwerk zet zich samen met partners in, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te geven op een zinvolle toekomst met eigenwaarde. Het gaat dan om totaal verschillende mensen. Raderwerk probeert met maatwerk mensen activiteiten aan te bieden die passen bij zijn/haar mogelijkheden. Het gaat dan onder anderen om mensen met een bijstandsuitkering. De gemeente geeft hiervoor Raderwerk alle ruimte. Wegnemen van schotten door de gemeente(n) heeft dit unieke werk van Raderwerk in Kollum mogelijk gemaakt. Dit is een voorbeeldproject van sociale werkactivering.

Minister Slob was zichtbaar onder de indruk van de vele activiteiten, welke in de beide voormalige winkelpanden aan de Voorstraat in Kollum plaats hebben. Dit voor verschillende doelgroepen en met vele partners. Betrokken medewerkers zijn trots op het werk wat ze binnen Raderwerk mogen doen. Dit brengen ze met positieve inzet over op de instromende mensen.

Een bijzondere doelgroep voor Raderwerk is het activeren van vluchtelingen met een verblijfsstatus. Zij mogen hier werk verrichten. Voor hen is het vinden van werk bij werkgevers in de regio van groot belang. In de praktijk is sprake van een drempel bij werkgevers om werkervaringsplaatsen te bieden voor deze doelgroep. Voor de verschillende nationaliteiten is het leren van de Nederlandse taal in een tijdsbestek van drie jaar al een zeer grote uitdaging. In die situatie is volgens Vluchtelingenwerk het op korte termijn onder de knie krijgen van de Friese taal geen haalbare wens zoals veel werkgevers in de regio nodig vinden.

De ChristenUnie wil vraagstukken over werk voor mensen met een verblijfsvergunning onder de aandacht brengen van lokale bedrijvenverenigingen door met hen in gesprek te gaan. Samen met de bedrijven kan dan worden bekeken of en hoe belemmeringen richting werk, ook voor die specifieke doelgroep weggenomen kunnen worden.

Voor Raderwerk is volgens Joanne Ripping, verdere verbetering van de doorverwijzing van mensen een actueel vraagstuk. Dat die doorverwijzing niet in alle gevallen optimaal is veroorzaakt teleurstellingen. ‘Teleurstellingen moeten zoveel mogelijk voorkomen worden, omdat het hen onbedoeld verder achteruit brengt’, aldus Ripping.

Goed luisteren naar de mensen is hierbij heel belangrijk, weet Raderwerk inmiddels uit ervaring. Raderwerk wil graag in gesprek blijven met onder meer de gemeente, zodat in de toekomst teleurstellingen maximaal kunnen worden voorkomen. Voor de lokale ChristenUnie is het volgens lokaal lijsttrekker Klaas de Jager van belang inzicht te krijgen in wat de gemeente kan doen, zodat op korte termijn concreet stappen kunnen worden gezet om zo doorverwijzing te verbeteren. Hij wil hierover als raadslid binnenkort nog vragen gaan stellen richting het huidige college van burgemeester en wethouders.

De mensen van Raderwerk waardeerden zaterdag zichtbaar de positieve aandacht van minister Arie Slob en ook van de lokale ChristenUnie.