Feestelijke oplevering Bochtjesplaat

ezumazijl - Het werk aan de Bochtjesplaat, ten noordoosten van Ezumazijl en ten zuiden van Oostmahorn, is klaar. Vrijdagmiddag was de feestelijke oplevering door gedeputeerden Johannes Kramer (Fryslân) en Henk Staghouwer (Groningen), wethouder Pieter Braaksma (Dongeradeel) en Rieks van der Wal (Staatsbosbeheer).

In september 2017 zijn de werkzaamheden aan de Bochtjesplaat gestart. Dit natuurgebied ligt aan de westkant van het Lauwersmeer. Het 50 hectare grote gebied is ingericht voor steltlopers en vogels die in het riet broeden. Dit ontstaat doordat er in de afgelopen periode maatregelen zijn genomen die er voor zorgen dat er meer afwisseling tussen droog en nat, en hoog en laag is. Nu is het aan de natuur om zich te ontwikkelen. Door de aanleg van een vispassage is het gebied ook toegankelijk voor paling en driedoornige stekelbaars.

Laarzenpad & uitzichtpunten

Voor wandelaars is er een speciaal laarzenpad aangelegd. Langs dit pad ligt een uitzichtpunt. Zo kunnen zowel recreanten als inwoners volop genieten van de vogels in dit bijzondere gebied. De werkzaamheden aan de Bochtjesplaat zijn een samenwerking geweest tussen het programma Súd Ie en Wetterfront Dokkum en Staatsbosbeheer. De herinrichting is voor het grootste deel mogelijk gemaakt dankzij het pioniersprogramma Waddenfonds voor de eerste fase Súd Ie. Ook de provincie Groningen heeft hier aan bijgedragen

Excursie zaterdag 17 november omwonenden

Op zaterdagmorgen 17 november wordt tijdens een wandeling in het gebied aan de omwonenden getoond wat er is gedaan. Twee gidsen van Staatsbosbeheer vertellen over de werkzaamheden van de afgelopen periode. De wandeling start om 09.30 uur met een introductie in restaurant De Waegh op Landal Esonstad, Skanserwei 28 in Anjum. Vanuit daar vertrekt een bus naar de Bochtjesplaat voor een wandeling van 1 uur over onder andere het laarzenpad.