UWV: toename personeelstekorten in Friesland

Regio - Het aantal WW-uitkeringen in Friesland daalde in oktober. Ook op jaarbasis neemt de WW in Friesland af. In steeds meer beroepsgroepen is er een tekort aan personeel. In Friesland geldt dit met name voor bouw, zorg, ICT en transport. Dit blijkt uit het jaarlijkse UWV-rapport Regio in Beeld.

Daling WW in oktober
Eind oktober telde Friesland 10.535 WW-uitkeringen. Dat is 3,2% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in oktober af met 97 uitkeringen (-0,9%). Dit is minder dan de landelijke afname van 1,7%. In vrijwel alle sectoren daalt het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van september. Uitzondering hierop is de horeca, die door het aflopende horecaseizoen een stijging van de WW laat zien. Ten opzichte van vorig jaar blijft de forse daling van de afgelopen maanden aanhouden. In oktober is de afname in Friesland op jaarbasis 24,1% (-3.338 uitkeringen). Deze daling is sterker dan de landelijke daling van 21,6%.

Personeelstekorten op regionale arbeidsmarkt verdwijnen niet vanzelf
Door de economische groei ontstaan tekorten aan personeel. Deze tekorten lossen niet vanzelf op. Het vereist een inspanning van zowel werkzoekenden, werkgevers als andere arbeidsmarktpartijen. Dat zegt UWV over de situatie op de regionale arbeidsmarkt bij de publicatie Regio in Beeld. Bekijk hier de website Regio in Beeld.

In het tweede kwartaal van 2018 is de arbeidsmarkt in het merendeel van de arbeidsmarktregio’s van Nederland krap. In regio’s met een krappe arbeidsmarkt is er relatief weinig aanbod van werkzoekenden in verhouding tot de vraag van werkgevers. Alleen in de arbeidsmarktregio’s Zaanstreek/Waterland, Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe en Rijk van Nijmegen is er nog sprake van een arbeidsmarkt met een gemiddelde spanning. Maar ook in deze regio’s is er in verschillende beroepsgroepen wel degelijk krapte, zoals ICT, Technisch en Dienstverlenend.

Moeilijk vervulbare vacatures
In Friesland hebben werkgevers in onder andere de bouw, zorg, ICT en transport steeds meer moeite om personeel te vinden. In het hele land is er een tekort aan onder meer elektriciens, (gespecialiseerde) verpleegkundigen en vrachtwagenchauffeurs. Daarnaast zijn er in Friesland moeilijk vervulbare vacatures voor bijvoorbeeld operator procesindustrie en CNC-verspaner.

Inspiratiedagen Friesland
Op maandag 10 & dinsdag 11 december organiseert regionaal werkbedrijf Fryslan Werkt!  de Inspiratiedagen Friesland in De Harmonie te Leeuwarden. Twee dagen die bijzonder de moeite waard zijn voor werkgevers én werkzoekenden! Op maandag 10 december is er een Congresdag voor grote werkgevers in Noord-Nederland. Naast een inspirerend programma voor de MKB Friesland, is er op dinsdag 11 december voor de werkzoekenden een verrassend programma opgesteld. Deze dag zal voor de werkzoekenden in het teken staan van inspireren, verbinden en netwerken. Naast de programma’s voor de werkgevers en de werkzoekenden op 11 december is er ook nog een inspiratiemarkt met workshops en netwerkmogelijkheden. Meer informatie over deze dag vindt u op inspiratiedagfriesland.nl

Regionaal werkbedrijf Fryslân Werkt! is een samenwerkingsverband van alle Friese gemeenten, UWV, SW-bedrijven, Onderwijs en sociale partners. Gezamenlijk ondersteunt regionaal werkbedrijf Fryslân Werkt! werkgevers om zoveel mogelijk kansen te creëren op de arbeidsmarkt. 

Regio in Beeld
Op 30 oktober 2018 is de jaarlijkse Regio in Beeld weer verschenen. Regio in Beeld geeft per regio inzicht in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers. Daarnaast bevat Regio in Beeld informatie over beschikbare banen, vacatures en onbenut arbeidspotentieel. Verschillen hiertussen vormen de uitdagingen voor de regionale arbeidsmarkt.

Regionale verschillen
In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in oktober af. De forse daling van de WW ten opzichte van vorig jaar is ook overal in Noord-Nederland zichtbaar.

  • UWV verstrekte eind oktober in de provincie Groningen 9.128 WW-uitkeringen; 0,9% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind oktober 25,6% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in oktober af met 1,9% naar 8.328. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 27,4%.